Vol 2, No 2 (2017)

Daftar Isi

war tinah
mas 'udi
kisno darso
de den
darmawati fatimah
sutar yono
nia yustiana rahmat
nani rochaeni
rd epi ratna nur ganepi
ade yanto heryanto
her yati