Rincian Penulis

Abadi, M.Pd, Reza Febri

  • Vol 3, No 1 (2018) - Articles
    PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN FLASH CARD DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN PADA ANAK AUTISTIK KELAS VI SDLB DI SKh NEGERI 02 LEBAK
    Sari  PDF