Author Details

Mohamad Kamil Amali, Lanto, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia