Vol 2, No 1 (2016)

JPsd (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)

DOI: http://dx.doi.org/10.30870/jpsd.v2i1

Table of Contents

Articles

Wawat Karwati, Vismaia Damayanti
1-10
Awaliyah Dahlani, Rahman Rahman
11-25
Desi Sukmawati, Isah Cahyani
PDF
26-38
Damanhuri Damanhuri, Lukman Nulhakim, Mukhtar Mukhtar
PDF
39-49
Mashudi Mashudi
PDF
50-63
Mika Istova, Tatat Hartati
PDF
72-86
Mila Hendriyani
64-71
Ana Nurhasanah
PDF
87-95
Riyan Rosal Y.O
PDF
96-108
Nana Hendracipta
PDF
109-116