Vol 11, No 2 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jrk.v11i2

Table of Contents

Articles

Halimatus Zahro Yananingtyas
Syifa Mutiara Ummah, Ail Muldi, Rahmi Winangsih
Fathiya Nur Rahmi
Virgia Aida Handini, Wahyuni Choiriyati
Bambang --- Arianto
PDF
Nadya Valerie Shanaz